XIN CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN VỪA MỚI QUA ĐỜI

Cáo phó Ông Tadeo Hoàng Văn Trinh
Cáo Phó ông Gioan Lý Anh Dũng
DINH VAN QUY
Cáo Phó ông Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Trúc
Cáo Phó Bà Anna Nguyễn Thị Thơm
Cáo Phó Nguyễn Trần Trúc
Cáo Phó cụ bà Maria Vũ Thị Vân resize
Cáo Phó bà Maria Hồ Thị Yến Thiên
Cáo Phó anh Giuse Kim Trần
Cáo Phó anh Anre Trần Ngọc Thanh Sơn
CHƯƠNG TRÌNGH
Cáo phó bà Joan D’Are Nguyễn Thị Thanh Hương-b
Cáo Phó Ông Maurice Hoàn Đoàn-b
Cáo Phó bà Maria Lê Thị May
Cáo Phó Ông An Tôn Nguyễn Trọng Phước