Cáo phó

CÁO PHÓ

 

   Kính thưa Cha Chánh xứ và cộng đoàn Giáo xứ Thánh An-rê Dũng Lạc.
   HĐMV xin thông báo cùng quý cộng đoàn dân Chúa Thánh An-rê Dũng Lạc Bà Anna Vũ Thị Hoa Mai thuôc Giáo Khu 5 đã đươc Chúa gọi về luc 6. giờ ngày15 tháng tư tại Oklahoma City, hưởng thọ 63 tuổi.
  Vì bệnh dịch Covid-19 nên chỉ có nghi thức an táng với gia đình lúc 8.00 giờ sáng đến 8.45 sáng thứ hai ngày 20-4-2020 tại nhà quàng Bill Eisenhour Funeral Home 8805 NE 23rd. St. OKC 73141 và sau đó thi hài sẽ được hỏa thiêu.
 Xin quý cộng đoàn cùng với gia đình tang quyến hiệp ý cầu nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Anna về nơi thiên đàng và cầu xin Chúa ban ơn lành, nâng đỡ an ủi gia đình tang quyến trong lúc khó khăn mất đi người thân trong gia đình và trong cảnh neo đơn của gia đình tang quyến.
  Kính chúc Cha xứ và quý cộng đoàn luôn được khỏe mạnh và bình an trong Chúa Kitô Phục Sinh.
Chủ tịch HĐMV Giáo Xư Thánh An-rê Dũng Lạc.
Đõ Thành Trung.