Hành Hương Fatima

        Hành hương Fatima tháng 6 từ ngày 11 - 23/6/2017:

   Vẫn còn chỗ, vậy qúy vị nào muốn ghi danh đi hành hương

   xin liên lạc cha Việt (405) 626-4633 và cha Thành (405) 819-

   4611.