PT Cursillo cần Trợ Tá

TỔNG GIÁO PHẬN OKLAHOMA CITY
PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM

THƯ KÊU GỌI TRỢ TÁ TÌNH NGUYỆN CHO HỘI CHỢ 2017
CỦA GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC

Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo OKC/VN kêu gọi một sốanh chị Cursillistas tham gia Nhóm Trợ Tá Hội Chợ 2017 tại Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc trong ba ngày sau đây:

Thứ Sáu ngày 5-5-2017, từ 3 giờ chiều đến 1 giờ đêm (10 tiếng đồng hồ)
Thứ Bẩy ngày 6-5-2017, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ đêm (15 tiếng đồng hồ)
 Chúa Nhật ngày 7-5-2017, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (8 tiếng đồng hồ)

Vì số giờ mỗi ngày Hội Chợ khá dài, nên chúng ta cần chia thành 2 hoặc 3 nhóm nhỏ để công việc Trợ Tá Hội Chợ được dễ dàng.

Công tác của chúng ta là giữ sạch sẽ bên trong và chung quanh căn lều chính được dùng làm Hội Chợ của Giáo Xứ.

Quý anh chị Cursillistas nào có thể hy sinh một số thì giờ quý báu tham gia Nhóm Trợ Tá Hội Chợ 2017 được, thì xin cho biết quý danh và ngày giờ nào có thể tham gia để tiện sắp xếp thành các nhóm nhỏ (Quý anh chị có thể reply qua e-mail này).

Công Tác Trợ Tá Hội Chợ 2017 là có Ý Chỉ Cho Phong Trào Cursillo của chúng ta được Thăng Tiến để Làm Đẹp Lòng Thày Chí Thánh.

Kính chào quý anh chị Cursillistas thuộc PT Cursillo OKC/VN,

TM Văn Phòng Điều Hành
Cursillista G.B. trần văn hoa