SỨC KHỎE CỦA CHA XỨ & CẢNH BÁO CỦA HĐ TÀI CHÁNH

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC

 


Kính gửi quý cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc,
Xin thông báo cùng quý cộng đoàn dân Chúa Thánh An-rê Dũng Lạc, Cha Chánh xứ đã về nhà và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Xứ mau bình phục.
Chân Thành cám ơn.
Đỗ Thành Trung.
HĐMV.

Kính gửi quý cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc,

Hôm nay Cha xứ đi tái khám và bác sỉ Hoàng đã đưa Cha vô bệnh viện Midwest City.  Bệnh viện không cho ai vô thăm vì đại dịch Coronas đang hoành hành.  Xin quý vị hãy tiếp tục hợp lời cầu nguyện cho Cha xứ mau khỏi bệnh.

Anh Chỉnh Chủ Tịch HĐTC có nhắn text cho biết về sự vụ lừa đảo (scam) lại quay trở lại.  Nếu quý vị nhận được text hay email giống như từ Cha Nguyễn (Fr. Nguyen) yêu cầu hay hỏi về tiền.  Quý vị cứ xóa và làm ngơ đi (delete & ignore) vì đó không phải từ Cha xứ.  Xin quý vị hãy phổ biến cho mọi người trong và ngoài GX để không bị lừa.

Nguyện xin thiên Chúa ban bình an cho quý vị và mọi người trong gia đình.

Chân thành cảm ơn,

Nguyễn Minh Vỹ
Thư ký HĐMV