THÔNG BÁO CỦA HĐMV GIÁO XỨ

 

THÔNG BÁO CỦA HĐMV GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC 

 

v/v Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật.

 

 Kính gửi thầy Phó tế, Sơ Giám đốc Giáo Lý Việt Ngữ, Trưởng các Giáo khu, HĐTC, Trưởng các Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, các ban ngành trong Giáo xứ và quý cộng đoàn dân Chúa Giáo  Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc.

   Trước hết xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho Cha xứ được khỏi bệnh Dịch Cúm COVID 19 và xin cám ơn Thầy Phó tế, Sơ Giám đốc Giáo Lý Việt Ngữ, Trưởng các Giáo khu, HĐTC, Trưởng các Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, các ban ngành trong Giáo xứ và quý Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc đã hợp lời cầu nguyện cho Cha Xứ trong những ngày qua.

   Kế tiếp xin thông báo, Cha Xứ sẽ có Thánh Lễ 8 giờ 30 sáng Chúa Nhật trực tuyến (Live Stream)  và sẽ có phần đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 8 giờ 30 sáng trước Thánh Lễ.  Xin quý vị tham dự Thánh lễ trực tuyến tại Facebook Live trên trang Facebook của Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc OKC https://www.facebook.com/pg/gxdunglacokc/posts/ hoặc theo trang Web Address: http://www.saintandrewdunglacokc.org/
mỗi Chúa Nhật kể từ Chúa Nhật tuần này ngày 19 tháng 4 năm 2020.  Nếu có sự gì thay đổi, HĐMV sẽ thông báo.

Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Đại Dịch Cúm COVID 19 này được chóng qua và mọi người được bình an.  Nguyện xin thiên Chúa ban bình an và sức khỏe cho quý vị và mọi người trong gia đình.

Chân thành cảm ơn,

Nguyễn Minh Vỹ
Thư ký HĐMV