THÔNG BÁO CỦA VP TỔNG GIÁO PHẬN OKLAHOMA CITY

THÔNG BÁO CỦA VP TỔNG GIÁO PHẬN OKLAHOMA CITY

 

Thông Báo

Đức Tổng Giám mục Coakley trực tuyến Thánh Lễ hằng ngày vào mỗi Thứ Ba Tuần Thánh từ Nhà Nguyện Thánh Phanxicô tại TT Mục Vụ Công Giáo. Xem Thánh lễ trực tuyến tại archokc.org/live hoặc Facebook Live trên trang Facebook của Tổng GP Oklahoma.

Thánh lễ Phục Sinh Đức Tổng Giám mục Coakley sẽ cử hành Thánh Lễ trực tuyến từ Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 10 giờ sáng 12-04-2020 Chủ nhật Phục Sinh. Xem trực tiếp tại archokc.org/live hoặc trên Facebook.

   Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho quý vị và mọi người trong gia đình

   Click vào LINK bên dưới để tham dự Thánh Lễ: