THÔNG BÁO HĐMV GIÁO XỨ

  HI ĐNG MỤC VỤ GIÁO X

 Giáo X Thánh Anrê Dũng Lc

3115 SW 59th St Oklahoma City, OK 73119

    Tôn Th Thiên Chúa & Phc V Giáo X

     HĐMV “Ly Chúa Này Con Đây”

                                                         

 

   Kính thưa Quý cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc.

 HĐMV xin thông báo cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo XứThánh Anrê Dũng Lạc: Cha Chánh Xứ đang hồi phục sức khỏe và Cha xứ gởi lời cám ơn đến toàn thể giáo dân đã dâng lời cầu nguyện cho Cha trong những ngày qua.Xin quý vị tiếptục cầu nguyện cho Cha xứ mau lành bệnh. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả bệnh nhân trên toàn thế giới và xin Chúa thương cho đại dịchmau chấm dứt.

          Cũng xin toàn thể quý vị hiệp ý cầu nguyện cho ông trưởng giáo khu Thánh Phêrô, Đinh Văn Hào đang chữa bệnh ung thư thanh quản được ơn Chúa chữa lành.

          Xin kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa Phục Sinh.

 

Chủ Tịch HĐMV.

Đỗ Thành Trung.