THƯ CÁM ƠN

TỔNG GIÁO PHẬN OKLAHOMA CITY

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM

 

 THƯ CÁM ƠN TRỢ TÁ TÌNH NGUYỆN CHO HỘI CHỢ 2017

DO GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC TỔ CHỨC

 

Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo OKC/VN thành thật cám ơn quý anh chị Cursillistas đã hưởng ứng lời kêu gọi và tham gia Nhóm Trợ Tá Hội Chợ 2017 tại Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc trong ba ngày mùng 5, 6, và 7 tháng 5 vừa qua.

VPĐH nhận thấy quý Trợ Tá sau đây đã nhiệt tình tham gia công tác giữ sạch sẽ trong và ngoài khu Hội Chợ: Đinh Quang Tuyên, Hoàng Canh Tân, Hoàng Văn Luận, Nguyễn Văn Đông, Vũ Thanh Lịch, và Mai Phong.

Trong khi đó, rất nhiều anh chị Trợ Tá khác đã có những công tác được giáo phó trong Hội Chợ như: Đỗ Mạnh Tường, Vương Quốc Chính, Đỗ Văn Hòa, Nguyễn Tuấn Danny, Đinh Trọng Kim, Nguyễn Văn Cửu, Nguyễn Đình Hóa, Lê Khoan Bình, Phạm Thị Ty, Phạm Thị Hoàng, Lê Minh Thư, Hoàng Thị Thanh Lịch, Vương Thị Thanh Hương, Phạm Thị Bích Vân, Nguyễn Phạm Dung, nhưng tất cả chúng ta đều cùng có chung một mục đích là “phục vụ” trong Hội Chợ Gây Quỹ để giúp Giáo Xứ trả bớt một phần số tiền nợ đã vay mượn trước đây để xây cất Tân Thánh Đường.

Tất cả các công tác Trợ Tá Hội Chợ 2017 dưới bất cứ hình thức nào, chắc chắn sẽ Làm Đẹp Lòng Thày Chí Thánh, và góp phần vào công cuộc Xây Dựng Nước Chúa.

VPĐH ước mong sẽ được nhiều quý anh chị Cursillistas thuộc PT Cursillo OKC/VN tham gia các công tác thực thi Bác Ái trong tương lai, như Lời Nguyện Của Cursillista mà chúng ta vẫn thường xuyên tâm niệm.

Kính chúc quý anh chị Cursiilistas OKC/VN và gia đình, được tràn đầy ơn lành của Thày Chí Thánh trong Ngày Thứ Tư của chúng ta.

 

TM Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo OKC/VN,